Elektronické řídící jednotky (ECUs)

Společnost APAGCoSyst navrhuje a vyrábí na základě zákaznických požadavků elektronické řídící jednotky pro automobilové aplikace.

Naše služby zahrnují:

  • Zpracování požadavků na výrobek
  • Návrh analogových a digitálních obvodů
  • Konstrukci mechanických dílů
  • Programování
  • Vývoj aplikací schopných pracovat v reálném čase
  • Validaci, testování, ověření vlivu výrobku na životní prostředí a typové zkoušky výrobku
  • Řízení kritických systémů z hlediska zabezpečení (s klasifikací ASIL)

Naše oddělení vývoje softwaru má zkušenosti se softwarovým standardem AUTOSAR.

Realizace vašich projektů probíhá na základě našeho osvědčeného vývojového postupu AUTOMOTIVE SPICE.

Naše vývojové řešení poskytuje celou škálu vstupů a výstupů. Vstupní kanály lze přizpůsobit pro 12voltové a 5voltové aplikace a také pro digitální a analogové signály. Je možné nabídnout i různé druhy výstupů, jako např. můstky B6, můstky H, poloviční můstky a horní a dolní spínače. K dispozici jsou vícenásobná rozhraní CAN a LIN. Obě naše vývojové řešení s CAN a LIN jsou kvalifikovány pro automobilový průmysl. Mechanické díly a konektory jsou navrženy k použití ve vozidle. Námi navržené řešení lze použít pro rychlou výrobu zkušebních prototypů ale také pro sériové aplikace.

Jsme pro vás ideálním partnerem, pokud potřebujete rychlé řešení pro různé aplikace. Námi vyvinuté výrobky dnes ovládají nejrůznější mechanické, osvětlovací a jiné funkce, jak v sériově vyráběných osobních vozech, tak i ve speciálních vozidlech, ale i v zemědělských strojích kde zajištují komfortní funkce a ovládají prvky karoserie

Ovládání motorů / pohonů

Společnost APAGCoSyst navrhuje a vyrábí řídící jednotky ovládající motory a pohony pro automobilové aplikace. Typickými výrobky jsou řídcí jednotky pro ovládání volantu s elektricky nastavitelným sklonem a dosahem, jednotky pro aktivace spoilerů a ovladače zvedání podvozku.

Náš vývoj se zaměřuje na zákazníka a je specifický pro daný projekt. Dodáváme řešení pro různé výrobce automobilů napříč různými modelovými řadami a s nejrůznějšími omezeními a funkcemi. Vyvíjíme výkonové stupně na základě typu poháněného motoru a požadované výsledné funkce. Podle přání zákazníka zhotovujeme manipulační spínače, polohovací snímače a signalizaci.

Chápeme, že připojení ke komunikační síti vozidla se liší projekt od projektu, a pracujeme tak, abychom byli nadále v souladu s příslušnými směrnicemi o elektromagnetické kompatibilitě a ochraně životního prostředí. Vývoj směřujeme tak, abychom zajistili, že elektronika bude zabudována do mechaniky sloupku řízení – s přihlédnutím k omezením souvisejícím s prostorem, balením, montáží a návrhem konektorů pro připojení.

Rozumíme rovněž diagnostickým a monitorovacím funkcím, luxusním prvkům, řízení rychlosti, optimalizaci hlučnosti a nejmodernějším bezpečnostním opatřením.

Jsme pro vás ideálním partnerem, máte-li zájem o automobilové elektronické řídicí jednotky pro motory a pro pohony.

Dotykové ovládání

Společnost APAGCoSyst navrhuje a vyrábí automobilovou elektroniku ovládanou dotykem, což je elegantní prvek, který se stále častěji objevuje v různých aplikacích u luxusních vozů. Dokážeme nahradit mechanické spínače v přístrojových deskách, středových konzolách a stropních konzolách – často se zabudovanými kontrolkami.

S chytrými telefony si uživatelé více a více zvykají na ovládání přes dotykový display, který se pak stává uživatelským rozhraním. Dotyková technologie toto vše ještě rozšiřuje. Dotykové systémy už ani nevyžadují kontakt; dokážou reagovat jen na přiblížení. Tyto kapacitní dotykové systémy jsou stále běžnější zejména v aplikacích bez displeje.

Vyvíjíme systémy založené na vlastní kapacitě (přiblížení) nebo vzájemné kapacitě (kontakt). Umíme integrovat snímače na deskách s plošnými spoji, fólii či mřížkou. Umíme zajistit i zpětnou dotykovou odezvu. Zpracování signálu je buď samostatné anebo s použitím integrovaného dotykového ovladače.

Rozumíme potřebě optimalizace elektromagnetické kompatibility a umíme vyvinout mechanismy jako např. ochranné obvody, „ ladící obvody “ nebo nezbytný softwarový filtr, aby se předešlo provozní chybě.

Jsme pro vás ideálním partnerem, máte-li zájem o řešení ovládání dotykové plochy.

Přístrojové vybavení

Společnost APAGCoSyst navrhuje a vyrábí modulárně seskupené přístroje, jednotlivá rozhraní HMI (člověk stroj) a zobrazovací jednotky. Mezi ně patří monitory, přístrojové vybavení, analogové hodiny a ovládací panely, dotykové obrazovky nebo dotykové ovládací panely.

Každý projekt je zákaznický. Spolupracujeme s našimi specialisty z oboru mechanické konstrukce. Pracujeme s lakovanými, stříkanými, chromovanými a metalickými povrchy, které jsou nezbytné pro realizaci 3D návrhu a správnou implementaci osvětlení. K tomu, abychom docílili homogenního rozložení světla, používáme světlovody.

Umíme vyvinout jednobarevné nebo vícebarevné osvětlení a jsme schopni dynamicky měnit barvu pro symboly a stupnice. Máme zkušenosti s palubními počítači, grafickým znázorněním parametrů vozidla a také s dymanickým 2D a 3D zobrazením.

Dobře se vyznáme v základním ovládání krokových motorů a osvětlovacích prvků přes display. Též rozumíme zpracování signálu a filtrování parametrů, jako je např. hladina paliva, zpracování parametrů na základě objeveného symbolu a interaktivní komplexní nabídky. Dokážeme snímat externí data přes analogové a digitální vstupy a společné sběrnicové systémy automobilů.

Jsme pro Vás ideálním partnerem, máte-li zájem o zákaznické zobrazovací aplikace a rozhraní člověk stroj.