Řízení kvality

Řízení kvality znamená více, než jen dodávání výrobků a služeb přizpůsobených poptávce našich zákazníků ve stanovené lhůtě a v optimálním poměru cena-výkon. Náš koncept kvality zahrnuje rovněž poskytování kompetentních, vstřícných a spolehlivých služeb naším vnitropodnikovým i externím partnerům.

Svoji tradičně vysokou kvalitu udržujeme díky pravidelným kontrolám jednotlivých procesů. Tímto způsobem zajišťujeme, že naše výrobní závody jsou vždy plně modernizované - a pokud je to možné, stanovujeme též nové standardy.

Ochrana životního prostředí a péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Dalším aspektem kvality je péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci: Pro ochranu našich zaměstnanců i životního prostředí toho děláme mnohem více, než vyžaduje zákon.

Průběžné inovační procesy (CIP)

Průběžné inovační procesy (CIP) se týkají všech zaměstnanců, služeb, výrobních a obchodních procesů. Našim cílem je maximální produktivita a efektivnost.

Certifikace

Ústředí naší firmy i výrobní závod jsou držiteli certifikace podle: